Hjem

Status 21.04.2018

Nordre Åsen Borettslag

 

 

70 elbiler

fordelt på

6 ladepunkt

 

45 stk av disse benytter ladepunktene

 

 

 

 

Nytt regelverk

- Du kan ikke lenger nektes lading i sameier dersom det ikke finnes en meget god grunn.

Les Mer

Antall nyregistrerte biler pr januar 2018 (Ref NRK Dagsrevyen 3.januar 2018)

Flere ladeplasser for elbiler

Nordre Åsen Borettslag / Garasjelag

Behov?

Denne siden er i første omgang ment som et bidrag for å engasjere de som bor i Nordre Åsen Borettslag / Garajselag. Det er ingen tvil om at vi trenger flere ladepunkter. Men borettslaget forespeiler at dette tidligst kommer på plass i 2020. Sannsynligvis er det da snakk om et utvalg i første omgang...

 

Nordre Åsen Borettslag / Garasjelag har pr i dag ikke gitt en tilfredsstillende begrunnelse for hvorfor det ikke kan etableres flere ladepunkter. Det nye regelverket (som er ferdigbehandlet i Stortinget) gir ganske klare retningslinjer til borettslag og sterke rettigheter til beboere som har et slikt ønske.

 

Hvis man skal tolke svarende fra Nordre Åsen Borettslag (oversendt 9/3-18) tenker de at de MÅ etablere NYE oppstillingsplasser for å lade elbiler. Det blir feil. Alle med elbil ønsker at lading kan gjøres på fast parkeringsplass. Etableres det ladepunkt på faste plasser vil de offentlige ladepunktene være mer enn nok for de som ikke har fast plass. Og det er da lettere for borettslaget å si at elbileier må dekke alt selv.

 

Lading på faste plasser vil gi mindre trykk er det på de offentlige ladepunktene Oslo kommune har satt opp!

Lang kamp - ingen utvikling

Hva er egentlig grunnen til at borettslaget nekter?

Historikk

I 2013 var svaret fra borettslagets styre at de jobbet med ladepunkter, og at det var rett rundt hjørne. I tillegg ville det være mulig å lade i garasjen, ved å sette opp seriemåler, den dagen man fikk plass der. Med bakgrunn i dette kjøpte jeg meg elbil i 2014. Og fikk garasjeplass ikke lenge etter.

 

Selv om jeg tilbyr å dekke alt økonomisk, følge opp installasjonen med installatør, benytte meg av åpen stander (mulig å utvide senere), samt etablere lastfordeling slik at det ikke er nødvendig med oppgradering av det tekniske anlegget (selv om alle skulle få seg elbil) er argumentet fra borettslaget / garasjelaget at de ikke har tid, ikke har økonomi og ikke kapasitet.

 

I 2013 mente borettslaget at det var mulig å lade i garasjen.

I 2016 bekrefter borettslaget indirekte at det er mer enn nok kapasitet. Samtidig mener garasjelaget at det ikke er nok kapasitet i borettslaget.

 

Hva gjør en stakkars beboer da?

Nyheter

 

Siste nyheter / kommentarer på elbilfronten.

11.mars 2018

 

Ønsker du veiledning?

Last ned egen veileder for opprettelse av ladepunkt

Ladeplasser for elbil må bli en naturlig del av tilbudet boligselskapet gir beboerne. Ladeplasser er noe ditt boligselskap må forholde seg til de kommende årene. Å etablere en ladeplass for elbil er i de fleste tilfeller både enkelt og billig.

 

9.mars 2018

 

Ønsker borettslaget laderådgivning?

Bestilling av dette kan gjøres hos elbil.no

Pakken består av en befaring, kravspesifikasjon, ladeguide, forslag til vedtekter og avtale om ladeplass til beboerne. Gjennomgang av utvalgte tilbud på ladeanlegg er inkludert.

 

9.januar 2018

 

Opptatt av elbil?

Sjekk viktigste 2018-saker her!

Ved inngangen til et nytt år er det på tide å oppsummere de viktigste politiske sakene for deg som kjører elbil eller vurderer å anskaffe en.

 

3.januar 2018

 

Nye elbilrekorder i 2017, og prognosen elbil.no slo til

I fjor ble rekorder igjen knust på løpende bånd, til tross for store leveringsutfordringer. Med 2017-spådommen i boks, spår vi minst 50.000 nye elbiler i 2018.

 

Sommer 2017

 

Ferdig behandlet i Stortinget

Nasjonal regulering som sikrer eiere i borettslag og sameier rett til å anlegge ladepunkt – med mindre det foreligger saklig grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted.

 

Motivasjon ift å opprette denne siden

Hvorfor?

Det er flere som er opptatt av elbil og de økonomiske, og miljømessige, fordelen de gir det siste tiåret.. Nå er det på tide at Nordre Åsen Borettslag / Garasjelag også blir med på laget. Borettslaget / Garasjelaget har så langt valgt å vente...å vente... Men venter man lenger vil alle som ønsker elbil skygge unna vårt borettslag. I tillegg vil ikke verdien av våre leiligheter følge vanlig prisønkning da borettslag som har tilrettelagt for elbillading foretrekkes først. Derfor må denne trenden snu..

Opprop

Hva gjør DU?

For å få dette til trenger vi din støtte.

 

Etter 4-5 år har det vist seg at Nordre Åsen Borettslag / Garasjelag ikke har beveget seg i den retningen man hadde håpet. De svarer fremdeles konsekvent nei til alle som ønsker å opprette ladepunkter. Borettslaget setter heller sin lit til at Oslo Kommune ordner flere offentlige ladestasjoner mens de selv velger selv å sitte stille i båten.

 

For at dette skal kunne endre seg trenger du bare å vise din støtte.

Og...

 

"...veksten i antall elbiler, kombinert med utviklingen i fornybar energi (sol, vind, o.l.), vil lede til en stor reduksjon i forurensning og utslipp over tid. Tilsvarende utvikling vil også bidra til merkbar reduksjon i lokal luftforurensning!".

 

Copyright @ All Rights Reserved

Webmaster: Tarjei Sunde

 

Ansvarlig redaktør: Tarjei Sunde