Om

Hvorfor denne siden

 

Historisk er flertallet i et borettslag negative til å inngå noe spleiselag ifm etablering av lading for elbiler. Å få et felles flertallsvedtak på Generalforsamlingen er derfor vanskelig inntil nærmere halvparten av beborene ser nytten av dette selv.

 

I 2014/2015 fikk borettslaget henvendelse fra en beboer i sameiet om mulighet for elbillading i borettslaget. Svaret var positivt ladet. Det lå an til at flere ladepunkt kom til å bli etablert i løpet av de neste 1-2 årene. Men så stoppet det brått, og alle planer som ble forespeilet ble lagt på is.

 

Fremover kan følgende være løsninger å satse på:

  • Mulig å lade elbil på faste plasser. Dette avlaste offentlige ladepunkt.
  • De som etablerer ladepunkt bekoster dette selv.
  • De som ønsker lading oppretter et ladefond som dekker felles infrastruktur. Resten betales av den enkelte andeleier (Se mer under siden økonomi).
  • Andelseiere som kommer inn i etterkant betaler tilsvarende beløp til ladefondet.
  • En del av et eventuelt overskudd ved årsslutt deles mellom eiere av fondet (dvs alle som har ladepunkt).

 

 

Tarjei

Et felles opprop

Hva sier dagens regelverk?

 

 

23. mai 2017 (Ståle Frydenlund)

 

- Du kan ikke lenger nektes lading i sameier dersom det ikke finnes en meget god grunn. Nå plasseres bevisbyrden hos styret, sier generalsekretær Christina Bu.

 

(Les mer her)

 

Stortinget har vedtatt at samme regelverk skal implementeres i borettslagsloven.

Svar på noen spørsmål...

 

...og gi din støtte

Ja@LadElbilen.no

Hva kan DU gjøre?

 

Eneste du trenger er å si ja. Regningen kan gå til de som skal lade. Ikke alle de andre. Hvis du, en vakker dag, også ønsker elbil og lademuligheter vil mulighetene allerede ligge klar. Du må bare betale deg inn, på lik linje som alle oss andre.

 

Altså: Er du positiv skal ikke det koste deg noe før du trenger det selv!

Copyright @ All Rights Reserved

Webmaster: Tarjei Sunde

 

Ansvarlig redaktør: Tarjei Sunde