Hjem

Status 12.01.2018

 

48 elbiler

fordelt på

6 ladepunkt

 

Ca 50 % av elbilene bruker ladepunktene jevnlig

 

 

 

 

Nytt regelverk

- Du kan ikke lenger nektes lading i sameier dersom det ikke finnes en meget god grunn.

Les Mer

Antall nyregistrerte biler pr januar 2018 (Ref NRK Dagsrevyen 3.januar 2018)

Flere ladeplasser for elbiler - Nordre Åsen Borettslag / Garasjelag

Behov?

Denne siden er i første omgang ment som et bidrag for å engasjere de som bor i Nordre Åsen Borettslag / Garajselag. Hvis siden, pga sitt navn, senere vil ha en hensikt for andre i tilsvarende situasjon kan dette endres. Men filosofien er uansett klar: “Vi trenger flere ladepunkter!”.

 

Nordre Åsen Borettslag / Garasjelag har pr i dag ikke gitt en tilfredsstillende begrunnelse for hvorfor det ikke kan etableres flere ladepunkter. Det nye regelverket er klart og gir sterke rettigheter til beboere som har et slikt ønske. Allikevel er alle tjent med at dette er noe Borettslaget / Garasjelaget også vil. Derfor trengs mer engasjement slik at vi løser dette sammen!

 

Og jo flere ladeplasser Borettslaget / Garasjelaget har, jo mindre trykk er det på de offentlige ladepunktene Oslo kommune har satt opp!

Nyheter

 

Siste nyheter / kommentarer på elbilfronten.

9.januar 2018

 

Opptatt av elbil?

Sjekk viktigste 2018-saker her!

Ved inngangen til et nytt år er det på tide å oppsummere de viktigste politiske sakene for deg som kjører elbil eller vurderer å anskaffe en.

 

3.januar 2018

 

Nye elbilrekorder i 2017, og prognosen elbil.no slo til

I fjor ble rekorder igjen knust på løpende bånd, til tross for store leveringsutfordringer. Med 2017-spådommen i boks, spår vi minst 50.000 nye elbiler i 2018.

 

Sommer 2017

 

Ferdig behandlet i Stortinget

Nasjonal regulering som sikrer eiere i borettslag og sameier rett til å anlegge ladepunkt – med mindre det foreligger saklig grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted.

 

Motivasjon ift å opprette denne siden

Hvorfor?

Det er flere som er opptatt av elbil og de økonomiske, og miljømessige, fordelen de gir det siste tiåret.. Nå er det på tide at Nordre Åsen Borettslag / Garasjelag også blir med på laget. Borettslaget / Garasjelaget har så langt valgt å vente...å vente... Men venter man lenger vil alle som ønsker elbil skygge unna vårt borettslag. I tillegg vil ikke verdien av våre leiligheter følge vanlig prisønkning da borettslag som har tilrettelagt for elbillading foretrekkes først. Derfor må denne trenden snu..

Opprop

Hva gjør DU?

For å få dette til trenger vi din støtte.

 

Etter 3-4 år har det vist seg at Nordre Åsen Borettslag / Garasjelag ikke har beveget seg i den retningen man hadde håpet. De svarer fremdeles konsekvent nei til alle som ønsker å opprette ladepunkter. Borettslaget setter heller sin lit til at Oslo Kommune ordner flere offentlige ladestasjoner mens de selv velger selv å sitte stille i båten.

 

For at dette skal kunne endre seg trenger du bare å vise din støtte.

Og du vet...

 

"...veksten i antall elbiler, kombinert med utviklingen i fornybar energi (sol, vind, o.l.), vil lede til en stor reduksjon i forurensning og utslipp over tid. Tilsvarende utvikling vil også bidra til merkbar reduksjon i lokal luftforurensning!".

 

Copyright @ All Rights Reserved

Webmaster: Tarjei Sunde

 

Ansvarlig redaktør: Tarjei Sunde