Økonomi

Hvordan fordele kostnader

Et forsøk på å forklare

Antatt at hver innbetaler 10 000 kr til ladefondet i borettslaget


Fase 1:

5 personer setter inn 50 000 kr i ladefondet

Felles infrastruktur koster 40 000 kr (felles måleutstyr)

Overskudd ladefondet: 10 000 kr


Fase 2:

2 nye ønsker å koble seg på. Disse betaler 20 000 kr inn

Ny felles infrastruktur koster 0 kr

Overskudd ladefondet: 30 000 kr


Fase 3

20 nye personer ønsker å koble seg på. Disse betaler 200 000 kr (10 000 kr hver)

Ny felles infrastruktur koster 50 000 kr (oppgraderte kabler osv, fremdeles klarer effektstyring av anlegge å utnytte kapasiteten som er)

Overskudd ladefondet: 180 000 kr


Fase 4:

50 nye personer ønsker å koble seg på. Disse betaler 500 000 kr (10 000 kr hver)

Ny felles infrastruktur krever ny kabel fra trafo. Antatt kost: 400 000 kr

Overskudd ladefond: 280 000 kr


Poenget her er altså at summen pr bruker er minimal så lenge man tenker "oppgradering ift behov". Hvis borettslaget hadde stått for investeringen ville man i tillegg hatt støtteordninger for felles infrastruktur, så den dagen man er ved "Fase 4" ville man sannsynligvis fått deler av dette beløpet dekket.Fakta:

Hver bil kjører i gj.sn. 12 000 km/år

Hver elbil bruker gj.sn. 6 kWh/døgn.

Hver kWh koster i gjennomsnitt ca 0,8 kWh

Hver elbil har da en årlig drivstoffkostnad på 1 760 kr/år

En diesel/bensin vill hatt drivstoffkostnad på Ca 12 000 kr


Gjennomsnittlig


besparelse: 10 000 kr/år


i drivstoff med elbil

(kjørelengde: 12 000 km)