Løsninger

LØSNINGER

  Ja@LadElbilen.no

Løsning

- Flere leverandører leverer denne løsningen

 

Alle tilbydere av ladepunkt i dag tilbyr overvåkningsenhet som overvåker totalforbruket i borettsla. Det vil si at det kan lades raskere i tidsrom da beboere ikke bruker strøm. Og skrur ned/av lademuligheten i de verste periodene er morgenen når mange dusjer og ved middagstider. Slik vil man aldri sprenge kapasiteten i anlegget, men kun utnytte tidsrommene da det brukes lite strøm.

 

Alle leverandører støtter oppstart i små skala, for så å eskalere dette når behovene melder seg.

Utfordring

Ofte begrunnelse

 

Man har liten overskuddskapasitet på de travleste tidspunktene i døgnet. Styret mener det gir grunnlag for å avvise mulighet for elbillading da det ikke finnes restkapasitet til elbillading på disse tidspunktene.

 

Veien videre

Zpatec, Grønn Kontakt, Fortum eller Smartly kan se på hvilke muligheter som finnes og ta en vurdering ut i fra det.


Forutsetninger

Beregninger


.Som du ser av figuren øverst er det voldsomt mye kapasitet "til overs" i løpet av et døgn. Og tabellen tar utgangspunkt i følgende:

 • Gjennomsnittlig kjørelengde er 33,5 km/døgn
 • Gjennomsnittlig forbruk er 0,18 kWh/km
 • Gjennomsnittlig forbruk ca 6 kWh/døgn


 • Hver leilighet bruker ca 27 kWh/døgn
 • Hver blokk bruker ca 1 700 kWh/døgn
 • Maks effekt for en he blokk (24 leil.) : 84 kW
 • Overskudd ved vanlig variasjon: 300 kWh/døgn
 • Overskudd ila døgnet, pr blokk, er nok til: 50 elbiler


Viktige valg ift leverandør (alle over leverer dette):

 • Åpen løsning (OCPP-Standard / protokoll)
 • Lastfordelinginternt i systemet (internt mellom ladepunktene)
 • Lastfordeling ift hovedinntakskabelen (for å skru ned i travle tider)
 • Mulig å justere NÅR man lader gjennom døgnet/året (for å tilpasse pris)
 • Mulighet til å justere EFFEKT over døgnet/året (for å tilpasse pris)

Ref: Zaptec.no


In 2014 the Open Smart Charging Protocol (OSCP) was first introduced. This protocol focusses on energy capacity planning for EV infrastructure, allowing up to ten times more cars to be charged on the existing infrastructure. May 2015 saw the official release of OSCP 1.0. After several review rounds and an implementation this version is ready for use.


| Open Charge Alliance |

Copyright @ All Rights Reserved

Webmaster: Tarjei Sunde


Ansvarlig redaktør: Tarjei Sunde